Lemonweb
Search…
Fakturácia Google Ads
Fakturácia prebieha na mesačnej báze. Všetky kredity, ktoré objednáte od 1-ho dňa mesiaca až do posledného dňa mesiaca sa zúčtujú na začiatku nasledujúceho mesiaca v jednej faktúre.
Napríklad.:
  5.1. objednáte a uhradíte kredit v hodnote 50€
  22.1. objednáte a uhradíte kredit v hodnote 50€
  2.2.* v deň vyúčtovania google vygeneruje vyúčtovaciu faktúru v hodnote 100€, ktorú môžete pridať do vášho účtovníctva.
*Uvedené dátumy sú len informatívne. Google samostatne vyberá deň vyúčtovania.
Veľký pozor je potrebné dávať pri zadávaní fakturačných údajov. V prípade, že v deň vyúčtovania Google vygeneruje faktúru a následne uvidíte v zadaných údajoch chybu, nie je možné danú faktúru opraviť!!! Môžete jedine údaje opraviť na vašom konte Google Ads a ďalší mesiac Google vygeneruje faktúru už so správnymi údajmi. Preto starostlivo skontrolujte nasledovné údaje, ktoré zadáte ako údaje fakturácie:
  Aký je váš daňový status? Firma/Osoba
  IČ DPH SK:
  Názov firmy:
  Kontaktné meno:
  Adresa:
  PSČ:
  Mesto:
Last modified 1yr ago
Copy link