Fakturácia Google Ads

Fakturácia prebieha na mesačnej báze. Všetky kredity, ktoré objednáte od 1-ho dňa mesiaca až do posledného dňa mesiaca sa zúčtujú na začiatku nasledujúceho mesiaca v jednej faktúre.

Napríklad.:

  • 5.1. objednáte a uhradíte kredit v hodnote 50€

  • 22.1. objednáte a uhradíte kredit v hodnote 50€

  • 2.2.* v deň vyúčtovania google vygeneruje vyúčtovaciu faktúru v hodnote 100€, ktorú môžete pridať do vášho účtovníctva.

*Uvedené dátumy sú len informatívne. Google samostatne vyberá deň vyúčtovania.

Veľký pozor je potrebné dávať pri zadávaní fakturačných údajov. V prípade, že v deň vyúčtovania Google vygeneruje faktúru a následne uvidíte v zadaných údajoch chybu, nie je možné danú faktúru opraviť!!! Môžete jedine údaje opraviť na vašom konte Google Ads a ďalší mesiac Google vygeneruje faktúru už so správnymi údajmi. Preto starostlivo skontrolujte nasledovné údaje, ktoré zadáte ako údaje fakturácie:

  • Aký je váš daňový status? Firma/Osoba

  • IČ DPH SK:

  • Názov firmy:

  • Kontaktné meno:

  • Adresa:

  • PSČ:

  • Mesto:

Last updated