Lemonweb
Search…
⌃K

Formuláre

Ako vytvárať a upravovať formuláre
V tomto videu nájdete:
  • Ako vytvoriť formulár
  • Ako pridať a upravovať položky formulára
  • Ako pridať a upravovať e-mailové správy, ktoré formuláro odosiela
  • Ako sa dostať k výsledkom formulára
  • Ako prepísať tlačidlo na odosielanie
  • Ako pridať povinný výber pre "Obchodné podmienky" do formulára
  • Ako kopírovať viacnásobné položky vo formulároch