Lemonweb
Search…
Prechod na nový Webpanel
Nový prehľadnejší Webpanel
Ak ste doteraz používali Control Panel cez adresu setup.vasadomena.sk, môžete ho používať aj naďalej, len na inej adrese a pod názvom Webpanel. Po prechode na nové servere používajte nový Webpanel na tejto adrese a takto:

Nový Webpanel

Starý Control panel

Last modified 1yr ago