Prechod na nový Webpanel

Nový prehľadnejší Webpanel

Ak ste doteraz používali Control Panel cez adresu setup.vasadomena.sk, môžete ho používať aj naďalej, len na inej adrese a pod názvom Webpanel. Po prechode na nové servere používajte nový Webpanel na tejto adrese a takto:

Nový Webpanel

Začíname s Webpanelom

Starý Control panel

Začíname s Control Panel

Last updated