Automatické prispôsobenie

Pred prácou s obrázkami pozrite, čo by ste mali vedieť o obrázkoch pre web.

Výhodou obrázkov s automatickým prispôsobením je, že stačí ich naklikať z vášho počítača a automaticky sa prispôsobia k Vašej stránky. Ak pridávate novú podstránku môžete pridať obrázky s automatickým prispôsobením na dvoch miestách:

 1. Hlavný obrázok

 2. Galéria

Hlavný obrázok

Slúži na upútanie návštevníka. Tento obrázok si všimnu ako prvé na stránke. Väčšinou je orientovaný k ľavému okraju webu. Postup pridania:

 1. Vytvorte novú stránku, alebo kliknite na "Upraviť" na existujúcej stránke

 2. Nájdite a rozkliknite odkaz "Hlavný obrázok"

 3. Kliknite na "Prehľadávať" - dostanete sa na váš počítač, odkiaľ si môžete vybrať želaný obrázok

 4. Vyberte obrázok a potvrdte

 5. Kliknite na "Nahrať"

 6. Chvíľu počkajte a obrázok sa automaticky nahrá do stránky, automaticky sa prispôsobí na vopred nastavený rozmer. Vytvorí sa malý náhľad pre rýchlejšie načítanie webu. Po kliknutí na malý náhľad sa objaví veľký obrázok.

Mini Galéria

Slúži na pridanie doplnkových obrázkov, ktoré súvisia s témou vytvorenej stránky. Po uložení sa väčšinou zobrazia v troch stĺpcoch. Postup pridania:

 1. Vytvorte novú stránku, alebo kliknite na "Upraviť" na existujúcej stránke

 2. Nájdite a rozkliknite odkaz "Galéria"

 3. Pre pridanie prvého obrázku kliknite na "Prehľadávať" - dostanete sa na váš počítač, odkiaľ si môžete vybrať želaný obrázok

 4. Vyberte obrázok a potvrdte

 5. Kliknite na "Nahrať"

 6. Rovnakým postupom (bod 3. až bod 6.) popridávajte ďalšie obrázky. Pre pridanie ďalších obrázkov klikite na tlačidlo "Pridať ďalší".

 7. Po pridaní vštkých želaných obrázkov uložte stránku na spodku pomocou tlačidla "Uložiť".

 8. Všetky obrázoky sa automaticky nahrajú do stránky, automaticky sa prispôsobia na vopred nastavený rozmer. Vytvorí sa malý náhľad pre rýchlejšie načítanie webu. Po kliknutí na malý náhľad sa objaví veľký obrázok.

Last updated