iPhone

Nastavenie e-mailov do iPhone

Údaje, ktoré budete potrebovať

Prihlasovacie údaje
IMAP údaje
Prihlasovacie údaje

Prihlasovacie meno: [email protected] Heslo: nastavte si vaše heslo

IMAP údaje

Údaje pre nastavenie e-mailov získate z Webpanelu

Aplikácie na správu e-mailov

Vyberte si aplikáciu vo vašom mobile, cez ktorú budete používať vaše e-maily a nastavte ju nasledovne

Mail
Gmail
Mail

Ukážka nastavenia

Postup nastavenia

 1. Otvorte si aplikáciu Mail

 2. Na úvodnej obrazovke vyberte poskytovateľa Iné (Other)

 3. Zadajte Meno, celý váš e-mail, heslo

 4. Na ďalšej obrazovke zostaňte na IMAP karte a zadajte adresu pre prichádzajúci server, celý váš e-mail, heslo, adresu pre odchádzajúci server, nova celý váš e-mail a heslo ešte raz

 5. Kliknite na ďalej

 6. Ak ste údaje zadali správne, aplikácia vás pustí ďalej

 7. Na ďalšej obrazovke majte označené voľbu E-maily a prejdite ďalej

 8. Tým sú e-maily nastavené na vašom mobile cez aplikáciu Mail

Gmail

Ukážka nastavenia

Postup nastavenia

 1. Otvorte Gmail

 2. Kliknite na ikonu vpravo hore

 3. Kliknite na Pridať nový účet

 4. Kliknite na Iné (IMAP)

 5. Zadajte celú vašu e-mailovú adresu

 6. Kliknite na Ďalej vpravo hore

 7. Zadajte vaše heslo

 8. Zadajte názov IMAP adresu prichádzajúcej pošty

 9. Kliknite na Ďalej vpravo hore

 10. Zadajte názov SMPT adresu odchádzajúcej pošty

 11. Kliknite na Ďalej vpravo hore

 12. Zadajte váš názov firmy alebo meno

 13. Kliknite na Ďalej vpravo hore

Asistencia

Máte problém s nastavním e-mailov do počítača alebo mobilu. Využite našu platenú asistenciu. Rezervovať termín môžete telefonicky, alebo e-mailom. Kontaktujte nás