Lemonweb
Ask or search…
K

Tabuľky

Práca s tabuľkami

Ako správne upraviť šírku tabuliek?

 1. 1.
  vyberte si stránku, kde chcete upravovať tabuľku
 2. 2.
  kliknete na Upraviť
 3. 3.
  kliknite na tabulku pravým tlačidlom myši a zvoľte Table properties
 4. 4.
  do kolónky width zadajte širku tabulky. Šírku odporučame zadať v percentách (napr. 50%, 80%, 100%) pretože ak zadáte pevné hodnoty v pixeloch, ako to je prednastavené, nemusí sa tabuľka sa zobrazovať v mobiloch správne. Zvolte si šírku tabuľky medzi 50% az 100%
 5. 5.
  kliknite na OK
 6. 6.
  následne kliknite na Ulozit na spodku stranky
 7. 7.
  skontrolujte či na webe je tabuľka v poriadku, ak nie opakujte kroky 1-6 s tým že nastavíte inú hodnotu pre šírku (width)
Horeuvedený postup aplikujte pre ostatné tabuľky, ktoré potrebujete upraviť.