Tabuľky

Práca s tabuľkami

Ako správne upraviť šírku tabuliek?

  1. vyberte si stránku, kde chcete upravovať tabuľku

  2. kliknete na Upraviť

  3. kliknite na tabulku pravým tlačidlom myši a zvoľte Table properties

  4. do kolónky width zadajte širku tabulky. Šírku odporučame zadať v percentách (napr. 50%, 80%, 100%) pretože ak zadáte pevné hodnoty v pixeloch, ako to je prednastavené, nemusí sa tabuľka sa zobrazovať v mobiloch správne. Zvolte si šírku tabuľky medzi 50% az 100%

  5. kliknite na OK

  6. následne kliknite na Ulozit na spodku stranky

  7. skontrolujte či na webe je tabuľka v poriadku, ak nie opakujte kroky 1-6 s tým že nastavíte inú hodnotu pre šírku (width)

Horeuvedený postup aplikujte pre ostatné tabuľky, ktoré potrebujete upraviť.