Kopírovanie textu z Wordu

Ak bežným spôsobom (Ctrl+C, Ctrl+V) prekopírujete text z programu Word, na webstranku sa nahrajú rôzne prebytočné znaky, ktoré nevidíte v editore, ale sú tam (budú sa nachádzať len v zdrojovom kóde stránky). Z toho dôvodu nebude možné v niektorých prípadoch naformátovať text v editore webstránky ako by ste si želali. Existuje špeciálny spôsob vkladania textu z Wordu, ktorý vymaže všetky prebytočné (len v zdrojovom kóde viditeľné). Postup je nasledovný:

  1. Otvorte dokument v programe Word

  2. Označte si text, ktorý chcete prekopírovať do webu

  3. Stlačte CTRL+C

  4. Prejdite na Váš web

  5. V okienku do ktorého chcete prekopírovať text (viď. návod nižšie), vyhľadajte tlačidlo s návzom "Vložiť text z aplikácie Word". Je to od konca štvrtá ikonka v poslednom riadku. Na ikonke sa nachádza známa ikona Wordu.

  6. Otvorí sa nové okno do ktorého vložte skopírovaný text pomocou klávesovej skratky Ctrl+V

  7. Stlačte Vložiť

  8. Teraz v editore sa nachádza čistý text, ktorý môžete ľubovoľne formátovať. Neobsahuje prebytočné znaky v zdrojovom kóde.

  9. Po ukončení formátovania na spodku stránku uložte.

Last updated