Odstránenie odkazu

Máte dve možnosti, podľa toho či link, ktorý chcete odstrániť ukazuje na bežnú textovú podstránku alebo nie.

Odstránenie linku pre bežnú textovú podstránku:

  1. Vyberte stránku, ktorej link chcete vybrať z menu

  2. Kliknite na Upraviť

  3. Vyhľadajte položku Nastavenie menu a odškrtnite položku Vytvoriť odkaz v menu

  4. Na spodku stránky stlačte Uložiť

Čo ak z daného menu chcete odstrániť link, ktorý neukazuje na bežnú textovú stránku?

Odstránenie linku pre ostatné typy podstránok:

  1. Vyberte Prvky webu (alebo Štruktúra) -> Menu -> Zoznam menu

  2. Vyberte konkrétne menu, ktoré chcete upraviť napr. Hlavné menu a kliknite na "zobraziť odkazy"

  3. V stĺpci "Povolené" odškrtnite položky v menu, ktoré chcete deaktivovať

  4. Na spodku stránky stlačte Uložiť nastavenia

Last updated