Vytvorenie novej stránky

Pred tým než sa do toho spustíte

Vytvorenie novej stránky

 1. Vyberte Pridať obsah

 2. Vyberte typ obsahu, ktorý chcete vytvoriť

 3. Vyplňte Nadpis

 4. Napíšte a naformátujte text

 1. Aby sa stránka zobrazila v menu, klinite na "Vytvoriť odkaz v menu"

 2. Vyplnte Názov odkazu v menu

 3. Vyberte Nadradenú položku zo zoznamu

Uloženie stránky

 1. Na konci stránky klinite na Uložiť na spodku stránky

 2. Po uložení sa stránka vytvorila. Hocikedy ju môžete neskôr aktualizovať, čiže upraviť stránku

Usporiadanie stránky v menu

 1. Vyberte Prvky webu

 2. Vyberte Menu -> Zoznam menu

 3. Vyberte konkrétne menu, ktoré chcete upraviť (Menu - Hlavné menu)

 4. Kliknite na krížik pred názvom položky menu a potiahnutím zmeníte poradie

 5. Po zoradení kliknite na Uložiť nastavenia

Last updated