Zmena hesla e-mailu

Zmena hesla vášho e-mailu

  1. Prihláste sa do Webpanel

  2. Kliknite na E-mailové schránky

  3. V riadku vášho e-mailu kliknite na Upraviť

  4. Kliknite na Zmena hesla

  5. Zadajte nové heslo alebo kliknite na Generovať

  6. Kliknite na Uložiť

Last updated