Lemonweb
Search…
Prechod na nový Webmail
Webmail je na novej adrese
Ak ste doteraz používali webmail cez adresu webmail.lemonweb.sk alebo cez adresu webmail.vasadomena.sk, môžete ho používať aj naďalej, len na novej adrese. Po prechode na nové servere používajte nový webmail na tejto adrese a takto:

Nový Webmail

Starý Webmail

Last modified 1yr ago