Prechod na nový Webmail

Webmail je na novej adrese

Ak ste doteraz používali webmail cez adresu webmail.lemonweb.sk alebo cez adresu webmail.vasadomena.sk, môžete ho používať aj naďalej, len na novej adrese. Po prechode na nové servere používajte nový webmail na tejto adrese a takto:

Nový Webmail

pageZačíname s e-mailom

Starý Webmail

pageZačíname s e-mailom

Last updated