Texty e-mailov

Bežný formulár by mal odoslať 2 maily po vyplnení

 1. e-mail s informáciou o vyplnení formulára prevádzkovateľovi stránok

 2. e-mail s poďakovaním návštevníkovi, kt. vyplnil formulár.

Kde sa nachádzajú e-maily?

 1. Prihláste sa

 2. Kliknite na požadovaný formulár

 3. Kliknite na uško "Webformulár"

 4. Kliknite na pod uško (druhý riadok) "E-maily / E-mails"

 5. V tejto časti by mali byť tie 2 maily nastavené. Pokiaľ nie sú, formulár neodosiela e-maily

Ak e-maily sú vytvorené:

 1. V danom riadku e-mailu, ktorý chcete upravovať kliknite na "Upraviť"

 2. Prepíšte príslušné hodnoty na Vami želané. Zmenu odporúčame robiť v časti "Predmet správy" a "Text správy". Ostatné odporúčame nechat ako je.

 3. V texte sprvy je dôležité dávať pozor na premenné, ktoré sa automaticky dosadia pri odosielaní správy podľa vyplnených hodnót vo formulári. Sú to najmä tieto: [submission:values] - všetky odoslané hodnoty z formlára [site:name] - názov vašej stránky

Ak e-maily NIE SÚ vytvorené:

Nastavenie e-mailu prevádzkovateľovi:

 1. Do kolónky "E-mailová adresa /Address:" zadajte e-mailovú adresu, na ktorý sa ma poslať e-mail s informáciou, že návštevník vyplnil formulár

 2. Kliknite na "Pridať"

 3. Nastavte - predmet správy

 4. Nastavte - "E-mail z adresy:" - vo vašich mailoch táto adresa bude ako adresa odosielateľa. Ak formulár obsahuje kolónku "E-mail", vyberte túto komponentu formulára.

 5. Nastavte - "E-mail od" - vo vašich mailoch, toto meno bude ako meno odosielateľa. Ak formulár obsahuje meno, alebo priezvisko, vyberte túto komponentu formulára.

 6. Nastavte - "E-mail template" - tato časť obsahue text správy. Odporúčame nechať tak ako je, pretože takto formulár Vám pošle všetky informácie, ktoré návštevník vyplnil a odoslal. Obsahuje premenné, ktoré sa vymenia za text, ktorý návštevník zadal.

 7. Na konci formulára, uložte formulára "Save e-mail settings"

Nastavenie e-mailu návštevníkovi:

 1. Ak Váš formulár obsahuje kolónku "E-mail" vyberte "Component value: E-mail"

 2. Kliknite na "Pridať"

 3. Nastavte - Predmet správy -> odporúčame zadať vlastnú. Napr. "Váš e-mail sme dostali"

 4. Nastavte - E-mail z adresy: -> táto časť by mala obsahovať Vašu (firemnú) e-mailovú adresu

 5. Nastavte - E-mail od: -> meno, ktoré sa objaví pri mailu. Odporúčame buď názov stránky, firmy.

 6. Nastavte - "E-mail template" -> tu odporúčame zadať textovú správu, ktorú má návštevník dostať.

 7. Na konci formulára, uložte formulára "Save e-mail settings"

Last updated