E-maily do externých aplikácii

Nastavenie e-mailov pre odosielanie z externých aplikácii tretích strán

Údaje, ktoré budete potrebovať

Ak je možné, vždy používajte zabezpečené SMTP pripojenie cez port 465. Z informačného hľadíska uvádzame aj nastavenia pre nezabezpečený port 25.

Prihlasovacie meno: vasnazov@vasastranka.sk Heslo: nastavte si vaše heslo

Last updated