Formátovanie textu

Na čo dávať pozor pri formátovaní?

  • Text písať vždy od ľavého okraja

  • Krátky text speciálne neformátovať

  • Dlhý text, rozdeliť na logické odseky

  • Ak je text veľmi dlhý, rozdeliť vhodnými podnadpismi (Heading 2, Headnig 3 - nájdete v editore pri formátovaní)

Kedy je text nevhodne naformátovaný?

  • Ak je zvýraznený úplne celý text, napríklad tučným písmom. Zvýraznený celý text, je ako keby to bol normálny text, len je väčší!!

  • Ak je text príliš vyfarbený. Na jednej stránke používate "farby dúhy".

  • Ak je text vycentrovaný. My sme zvyknutý čítať od ľavého okraja k pravému, ako sú napísané knihy, noviny. Zbytočné je text centrovať aby to upútalo. Upútať môžete len zaujímavý textom a ten sa nemusí zvýrazňovať, pretože človek pri tom má pociť, že si to musí prečítať.

Last updated