Lemonweb
Ask or search…
K

Prechod na nový server

Postupy pri prechode na nový server
Náš doterajší dodávateľ webhostingových služieb v poslednom období bohužial mal viac výpadkov najmä e-mailových služieb a preto našim klientom aktuálne ponúkame možnosť prejsť na nové, výkonnejšie a spoľahlivejšie servere s uživateľsky prívetivejším používaním. Nové servere poskytuje iný dodavateľ webhostingových služieb so spoľahlivejšou technologickou infraštruktúrou.
Ako viete, že ste na starom serveri? Prechod realizujeme od mája 2020. Pokiaľ sme od tohto dátumu spolu nevykonávali prevod webhostingu, tak ste na starých serveroch. Ak by ste radi prešli na nové spoľahlivejšie servere s vašimi emailami a webom, kontaktujte nás

Webhosting

Migrácia e-mailov zo starého servera na nový

Emaily