Prechod na nový server

Postupy pri prechode na nový server

Ako viete, že ste na starom serveri? Prechod realizujeme od mája 2020. Pokiaľ sme od tohto dátumu spolu nevykonávali prevod webhostingu, tak ste na starých serveroch. Ak by ste radi prešli na nové spoľahlivejšie servere s vašimi emailami a webom, kontaktujte nás

Webhosting

Migrácia e-mailov zo starého servera na nový

Emaily