Nastavenie Autoodpovedač

Zapnutie automatickej odpovedi na došlé e-maily

  1. Prihláste sa do Webpanel

  2. Kliknite na E-mailové schránky

  3. V riadku vášho e-mailu kliknite na Upraviť

  4. Kliknite na Autoopovedač

  5. Zaškrtnite Zapnúť automatickú odpoveď

  6. Zadajte dátumy odkedy dokedy má fungovať a text, ktorý sa má poslať

  7. Kliknite na Uložiť

Last updated