Kategórie

Treba si uvedomiť, že na web stránke môžete mať viac skupín kategórií. Napríklad môžete mať kategórie zvlášť pre novinky a zvlášť pre produkty. V tom prípade stromová štruktúra kategórií vyzerá nasledovne:

 • skupina kategorií pre novinky

  • Prvá kategória pre novinky

  • Druhá kategória pre novinky

 • skupina kategórií pre produkty

  • Prvá kategória pre produkty

   • Prvá podkategória pre produkty

   • Prvá podkategória pre produkty

  • Druhá kategória pre produkty

  • Tretia kategória pre produkty

Vytvoriť novú kategóriu

 1. Vyberte Správa obsahu (Content managment)

 2. Vyberte Kategórie -> Zoznam (Taxonómia)

 3. Vyberte v príslušnej kategórie a kliknite na Pridať tému (termíny)

 4. Vyplnte Názov novej

 5. Nepovinne zadajte Popis

 6. Kliknite na Uložiť

 7. Nová téma je vytvorená. Teraz môžete do nej vytvárať nové články alebo produkty

Upraviť existujúcu kategóriu

 1. Vyberte Správa obsahu (Content managment)

 2. Vyberte Kategórie -> Zoznam (Taxonómia)

 3. Vyberte v príslušnej kategórie a kliknite na Zoznam tém (termíny)

 4. Vyberte v príslušnej téme na Upraviť

 5. Urobte potrebné úpravy

 6. Kliknite na Uložiť

 7. Téma je aktualizovaná.

Vymazať existujúcu kategóriu

 1. Vyberte Správa obsahu (Content managment)

 2. Vyberte Kategórie -> Zoznam (Taxonómia)

 3. Vyberte v príslušnej kategórie a kliknite na Zoznam tém (termíny)

 4. Vyberte v príslušnej téme na Upraviť

 5. Kliknite na Vymazať

 6. Ešte raz kliknite na Vymazať, a potvrte že naozaj chcete odstrániť tému (termínu).

 7. Téma je vymazaná. Články, ktoré doteraz boli zaradené v tejto téme, budú nezaradené.

 8. Pridať obrázky ku kategóriám

 9. Vyhľadajte Správa obsahu -> Kategórie

 10. Vyberte kategóriu -> Zoznam tém

 11. Vyberte danú tému -> Upraviť

 12. Na spodku stránky nájdite Obrázok kategórie (Term image) - zokliknite

 13. Kliknite na tlačidlo a vyberte obrázok z vášho počítača

 14. Kliknite na "Uložiť"

Last updated