Bloky

Práca s blomi na webstránke

Pre úspešné pridanie bloku, musíte urobiť nasledovné úkony:

 • Vytvoriť blok

 • Aktivovať blok a umiestniť ho na správne miesto

 • Nastaviť viditeľnosť bloku

Vytvoriť blok

 1. Vyberte Prvky webu

 2. Vyberte Bloky -> Zoznam

 3. Pod nadpisom vyberte Pridať blok

 4. Zadajte Popis bloku - bude slúžiť na ľahšiu identifikáciu pri administrácií blokov

 5. Zadajte Nadpis blok - len v tom prípade, ak chcete, aby blok mal hlavičku. Ak pridávate banner, neodporúčame.

 6. Vyplnte Telo. Napíšte text, ktorý chcete pridať do bloku, alebo pridajte obrázok z Vášho PC. Pri obrázku je dôležité dodržať maximálnu šírku obrázka, ktorá je orientačne od 150px do 200px.

 7. Na spodku stránky kliknite na Uložiť

Aktivovať a umiestniť na web

 1. Vyberte Prvky webu

 2. Vyberte Bloky -> Zoznam

 3. V tabuľke s blokmi, vyhľadajte "zakázané" bloky.

 4. Vyhľadajte blok, ktorý chcete aktivovať.

 5. Vyberte zo zoznamu sekciu stránky, do ktorej chcete pridať (napr. ľavý stĺpec, pravý stĺpec, obsah, atď.)

 6. Po výbere blok preskočí do danej sekcie v tabuľke

 7. Na konci stránky stlačte "Uložiť bloky" pre uloženie.

 8. Blok sa zobrazí v danej sekcie stránky

 9. Usporiadanie blokov môžete robiť aj jednoduchým pretiahnutím blokov pomocou myšy. Predpokladom je, že stránku máte v systéme Drupal 6.

Nastaviť viditeľnosť bloku

Môžete nastaviť, že daný blok na ktorých stránkach bude viditeľný a na ktorých nie. Viditeľnosť sa nastavuje pomocou url adresy stránky. Nastavíme, či na danej stránke bude blok viditeľný alebo nie.

URL adresu nájdete, ak si vyhľadáte danú stránku. URL adresa je v adresovom riadku Vášho prehľiadača. Napríklad:

www.vasastranka.sk/adresa-podstranky

Z toho budeme potrebovať len adresu pod stránky, bez adresy domény, čiže len túto:

adresa-podstranky

Postup:

 1. Vyberte Prvky webu

 2. Vyberte Bloky -> Zoznam

 3. Vyhľadajte blok, ktorý chcete upravovať

 4. Kliknite na "konfigurácia" v danom riadku

 5. Na spodku stránky vyhľadajte sekciu "Nastavenie viditeľnosti podľa stránky"

 6. Vyberte či blok bude na danej stránke, ktorú zadáte, alebo na každej stránke okrem toho čo zadáte

 7. Do textového okienka zadajte URL adresy stránok

 8. v našom prípade: adresa-podstranky (toto je len ukážkovo)

 9. ak zadávate viac adries, zadajte ich tak, že jednu do jedného riadku.

 10. Ak chcete celú sekciu zadať naraz v našom prípade môžete zadať aj adresu takto:

 11. adresa-podstranky/* - v tomto prípade sa zobrazí na každej podstránke, ktorá je pod stránkou "www.vasastranka.sk/adresa-podstranky"

 12. Po skončení kliknete na "Uložiť blok" na spodku stránky

Last updated