Outlook

Nastavenie e-mailov do Outlook

Údaje, ktoré budete potrebovať

Prihlasovacie meno: vasnazov@vasastranka.sk Heslo: nastavte si vaše heslo

Postup nastavenia

  1. Otvorte si mailového klienta outlook 2016 a kliknite hore vľavo na tlačidlo Súbor.

2. Kliknite na tlačidlo Nastavenie konta.

3. Kliknite na tlačidlo Nové

4. Zvoľte možnosť Manuálne nastavenie alebo ďalšie typy serverov

5. Zvoľte si vytvorenie konta POP alebo IMAP

6. Na ďalšom kroku vyplňte:

  • Do políčka Vaše meno zadajte meno, ktoré sa bude zobrazovať príjemcom

  • Do kolónky E-mailová adresa zadajte váš e-mail

  • Vyplňte Server prichádzajúcej pošty

  • Vyplňte Server odchádzajúcej pošty

  • Do kolónky Meno používateľa zadajte váš e-mail

  • Do kolónky heslo zadajte vaše heslo

Následne kliknite na Ďalšie nastavenia

7. Upravte nastavenia v sekcii Ďalšie nastavenia – na karte server odosielanej pošte zaškrtnite položku Server odosielanej pošty vyžaduje overenie

Následne kliknite na kartu Spresnenie.

8. Na karte Spresnenie si nastavte porty pre prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu

9. Odkliknite nastavenia cez tlačidlo OK a váš e-mail je nastavený

Asistencia

Máte problém s nastavním e-mailov do počítača alebo mobilu. Využite našu platenú asistenciu. Rezervovať termín môžete telefonicky, alebo e-mailom. Kontaktujte nás

Last updated