Vytvorenie nového e-mailu

  1. Prihláste sa do Control panelu

  2. Kliknite na E-mailové účty

  3. Kliknite na pridať emailovú schránku

  4. Zadajte názov emailovej schránky, ktorú chcete vytvoriť

  5. Zadajte heslo, ktoré chcete použiť

  6. Meno a heslo si poznačte pre seba na papier

  7. Vyberte veľkosť schránky (Max. Veľkosť závisí od Vášho webhostingového balíčka)

  8. Kliknite na pridať

  9. Vaša e-mailová schránka je teraz aktívna

  10. Odhláste sa z Control panelu

Last updated