Uprava odkazu

Niekedy je potrebné manuálne upraviť link na položke v menu. V prvom rade musíte poznať link, na ktorý chcete, aby sme sa po kliknutí dostali a potom to urobíte asledovne:

  1. Vyberte Prvky webu (alebo Štruktúra) -> Menu -> Zoznam menu

  2. Vyberte konkrétne menu, ktoré chcete upraviť (Menu - Hlavné menu)

  3. Kliknite na Upraviť

  4. Do kolónky "Cesta" vložte požadovaný link

  5. Na spodku stránky stlačte Uložiť

Last updated