Lemonweb
Search
⌃K

Uprava odkazu

Niekedy je potrebné manuálne upraviť link na položke v menu. V prvom rade musíte poznať link, na ktorý chcete, aby sme sa po kliknutí dostali a potom to urobíte asledovne:
 1. 1.
  Vyberte Prvky webu (alebo Štruktúra) -> Menu -> Zoznam menu
 2. 2.
  Vyberte konkrétne menu, ktoré chcete upraviť (Menu - Hlavné menu)
 3. 3.
  Kliknite na Upraviť
 4. 4.
  Do kolónky "Cesta" vložte požadovaný link
 5. 5.
  Na spodku stránky stlačte Uložiť