Usporiadanie menu

  1. Vyberte Prvky webu

  2. Vyberte Menu -> Zoznam menu

  3. Vyberte konkrétne menu, ktoré chcete upraviť (Menu - Hlavné menu)

  4. Kliknite na krížik pred názvom položky menu a potiahnutím zmeníte poradie

  5. Po zoradení kliknite na Uložiť nastavenia

Last updated