Manuálne pridanie

Pred prácou s obrázkami pozrite, čo by ste mali vedieť o obrázkoch pre web.

Pridanie obrázku sa skladá z troch hlavných častí:

A. Úprava obrázka

Upravte obrázok vo vašom obľúbenom grafickom editore. Dbajte na maximálnu širku obrázka. Nesmie byť šírka väčšia, než je širka obsahu web stránky!

B. Nahratie obrázka na web stránku

 1. Po prihlásení kliknite na záložku "File browser"

 2. Kliknite na tlačidlo "Nahrať"

 3. Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" a vyhľadajte si obrázok z vášho pevného disku počítača

 4. Vyberte si obrázok a stlačte "Otvoriť/Open"

 5. Na webstránke kliknite na "Nahrať"

 6. Obrázok sa nahrá na server a musí sa zobraziť v zozname pod tlačítkami

 7. Takýmto spôsobom nahrajte všetky obrázky, ktoré potrebujete

Poznámka: Zapamätajte si názvy súborov a ich príponu (napr. mojobrazok.jpg), pretože ich budete potrebovať pri vkladaní do textu!

C. Vloženie obárzka do textu - Drupal 7

 1. Vyhľadajte a vyberte z menu stránku, ktorú chcete upravovať

 2. Kliknite na záložku upraviť pod nadpisom danej stránky

 3. Kliknite na miesto v texte, kde chcete vložiť obrázok (ak obrázok existuje, kliknite na daný obrázok 2x)

 4. Na editore medzi ikonami vyhľadajte ikonu "Insert/edit image" (ak obrázok existuje,toto okno ihneď sa zobrazilo)

 5. V riadku URL kliknite na Prehliadať server (Browse server)

 6. Otvorí sa nové okienko kde môžete nahrať obrázok. Preto kliknite vpravo hore na tlačidlo Nahrať (Upload), vyhladajte obrázok z vášho počítača a potvrdte.

 7. Do kolónky "Alternative Text" zadajte názov obrázka

 8. V zozname "Alignment" nastavte pozíciu obrázka. Zmysel má nastaviť zarovnaniek ľavému okraju (left), k pravému okraju (right) alebo do stredu (center).

 9. Stlačte "OK"

 10. Obrázok sa zobrazí v texte. Takýmto spôsobom môžete vložiť všetky obrázky do textu

 11. Nepovinne kliknite pre zobrazenie náhľadu, na náhľad na spodku stránky

 12. Po ukončení práce kliknúť na potvrdiť na spodku stránky

Last updated