Odkazy (hyperlinky)

Ako prelinkovať web?

Hyperlinky pridávajte v relatívnom tvare do textu

Pri pridávaní interných linkov je dôležité, aby ste ich pridávali v realtívnom tvare a nie v absolútnom. Čo to znamená? Predstavte si že vaša doména je priklad.sk a chcete pridať na podstránku Služby link, ktorý bude smerovať na podstránku Kontakt. Podstánka kontakt má takúto adresu: www.priklad.sk/kontakt

Relatívny link na túto podstránku je: /kontakt

Absolútny link na túto podstránku je: www.priklad.sk/kontakt

Dôležité je pri vytváraní interných linkov používať relatívny tvar, čiže v našom príklade:

/kontakt

Prečo? Váš web sa v prvej fáze vývoja nachádza na testovacej adrese, ktorá ma iný tvar, než vaša doména. Pokiaľ by ste pridávali na tejto adrese linky v absolútnom tvare, tak po presune webu na vašu doménu linky by nefungovali a bolo by potrebné nanovo opravovať.

Automatické odkazy

Odkazy na iné web stránky (len hlavné stránky, napr.www.vasnazov.sk) sa vytvárajú automaticky. Musíte však vedieť:

Odkazy na iné stránky nesmú byť zvýraznené (napr. tučné, kurzíva), pretože nebudú klikatelné (napr.: www.vasnazov.sk). Je to z dôvodu, že samotné linky už prednastavene sú odlíšené inou farbou, alebo podčiarknuté a preto ich netreba ďalej zvýrazniť.

Manuálna vytváranie odkazov

 1. Kliknite na požadovanú stránku.

 2. Klik na Upraviť.

 3. V editačnom okne vyhľadajte text, alebo napíšte text, na ktorý chcete vytvoriť odkaz.

 4. Označte text do bloku.

 5. V editačnom okne, hore v editore vyhľadajte ikonu pre "Vložiť/upraviť odkaz" a kliknite na ikonu

 6. V okne zadajte URL odkazu a to podľa toho, či odkazujete na inú webstránku, alebo na nejakú podstránku na Vašej stránke: a) tvar odkazu na inú webstránku: http://www.nazovstranky.sk b) tvar odkazu na vlastnú podstránku: /nazovpodstranky

 7. Vyberte cieľ odkazu

 8. Zadajte názov, ktorý sa pridá k odkazu (dôležité pre SEO)

 9. Stlačte Aktualizovať

 10. Na konci stránky, ktorú upravujete stlačte Uložiť

 11. Zmeny sa hneď objavia na stránke.

Last updated