Pridelenie Ads účtu klientovi

Ads účet je možné zdieľať s klientmi. Ak máte prístup k účtu, môžete podrobnejšie sledovať štatistiku reklamy, prípadne, môžete si samostatne spravovať svoje kampane. Pridelenie účtu prebieha nasledovne:

  1. Požiadáte nás, že chcete mať prístup k účtu

  2. Dohodneme sa, akú úroveň prístupu požadujete

  3. Zadáte nám e-mail cez ktorý vám pridelíme prístup. Ak máte Google konto, odporúčame použiť ten mail (napr. vasnazov@gmail.com)

  4. Pošleme vám pozvánku pre prístup, ktorú dostanete na váš e-mail

  5. Keď prijmete vašu e-mailovú pozvánku prečítajte si ju pozorne a postupujte podľa pokynov. V tomto kroku sa zaregistrujete do Ads.

  6. Následne musíte počkať, kým vám finálne povolíme prístup.

  7. Po finálnom povolení prístupu informácie dostanete e-mailom

  8. Následne sa môžete prihlásiť a po prihlásení sa vám sprístupní obsah vášho Ads účtu

Last updated