Zmena hesla Webpanelu

  1. Prihláste sa do Webpanel

  2. Kliknite na vaše prihlasovacie meno vpravo hore

  3. Vyberte Zmeniť heslo

  4. Zadajte nové heslo alebo stlačte Generovať

  5. Kliknite na Uložiť

Last updated