Lemonweb
Search…
Režim údržby
Ako prepnúť web stránku do režimu údržby
Prepnutím web stránky do režimu údržby zakážete prístup k celému obsahu. Inak povedané webstránku vyradíte z prevádzky pre bežných používateľov. Prepnutie urobíte nasledovne:
  1.
  Prihláste sa do administrácie
  2.
  Cez horné čierne admin menu vyhľadajte položku Konfigurácia -> Vývoj -> Režim údržby
  3.
  Zaškrtnite políčko Prepnúť stránku do režimu údržby
  4.
  V kolónke Správa režimu údržby prepíšte text ak je potrebné
  5.
  Kliknite na Uložiť nastavenia
Nezabudnite premazať vyrovnávaciu pamäť vašej web stránky.
Last modified 1yr ago
Copy link