Režim údržby

Ako prepnúť web stránku do režimu údržby

Prepnutím web stránky do režimu údržby zakážete prístup k celému obsahu. Inak povedané webstránku vyradíte z prevádzky pre bežných používateľov. Prepnutie urobíte nasledovne:

  1. Prihláste sa do administrácie

  2. Cez horné čierne admin menu vyhľadajte položku Konfigurácia -> Vývoj -> Režim údržby

  3. Zaškrtnite políčko Prepnúť stránku do režimu údržby

  4. V kolónke Správa režimu údržby prepíšte text ak je potrebné

  5. Kliknite na Uložiť nastavenia

Nezabudnite premazať vyrovnávaciu pamäť vašej web stránky.

Last updated