Lemonweb
Search…
⌃K

Nastaviť názov pri e-mailoch

Ak nemáte nastavené "Zobrazované meno" pre e-mail tak e-mailový klient adresáta môže zobrazovať meno, ktoré sa nachádza pred zavináčom. Napr. ak máte e-mailovú schránku [email protected] tak sa adresátovi zobrazí "info". Ako tomu zabrániť? Zobrazované meno môžete nastaviť vo vašom e-mailovom klientovi. Cez webové rozhranie Roundcube sa nastavuje nasledovne:
 1. 1.
  Kliknite na Webmail a prihláste sa
 2. 2.
  Vpravo hore kliknite na "Nastavenie"
 3. 3.
  Vľavo v paneli kliknite na "Identity" -> váš mail
 4. 4.
  Do kolónky "Zobrazované meno" zadajte meno, ktoré chcete aby sa adresátovi zobrazilo. Napr. vaše meno, alebo názov firmy
 5. 5.
  Kliknite na "Uložiť".