Nastaviť názov pri e-mailoch

Ak nemáte nastavené "Zobrazované meno" pre e-mail tak e-mailový klient adresáta môže zobrazovať meno, ktoré sa nachádza pred zavináčom. Napr. ak máte e-mailovú schránku info@hocico.sk tak sa adresátovi zobrazí "info". Ako tomu zabrániť? Zobrazované meno môžete nastaviť vo vašom e-mailovom klientovi. Cez webové rozhranie Roundcube sa nastavuje nasledovne:

  1. Kliknite na Webmail a prihláste sa

  2. Vpravo hore kliknite na "Nastavenie"

  3. Vľavo v paneli kliknite na "Identity" -> váš mail

  4. Do kolónky "Zobrazované meno" zadajte meno, ktoré chcete aby sa adresátovi zobrazilo. Napr. vaše meno, alebo názov firmy

  5. Kliknite na "Uložiť".

Last updated