E-maily do Gmail

Nastavenie e-mailov do Gmail konta

V tomto návode si ukážeme ako nastaviť emailové konto v Gmail, kde môžete spravovať emailové schránky patriace pod Vašu doménu. Ak nechcete používať na správu pošty napr. Webmail, ale Gmail, využite to.

Údaje, ktoré budete potrebovať

Prihlasovacie meno: vasnazov@vasastranka.sk Heslo: nastavte si vaše heslo

Fázy nastavenia

Nastavenia majú 3 fázy:

 1. Nastavenie vo vašom Control Panel

 2. Nastavenia pre odosielania mailov z vašho Gmail konta

 3. Nastavenia pre prijímanie mailov do vášho Gmail konta

Nastavenia vo vašom Control Panel

 1. Najprv je potrebné si zrealizovať určité nastavenia vo vašej e-mailovje schránke. Preto sa prihláste do Control Panel pri Vašej doméne

 2. kliknite v sekcii služieb na E-Mailové účty

 3. Nájdite vašu e-mailovú schránku a kliknite na modrú ceruzku (nastavenia)

 4. Zapnite Špeciálna ochrana SMTP servera a pridajte Slovensko a United States

Vyberte si aj krajiny kde cestujete a z ktorých si želáte odosielať poštu. Inak vám v danej krajine nebude fungovať odosielanie.

Nastavenia odosielania vo vašom Gmail konte

 1. Prihláste sa do svojho účtu Gmail a kliknite vpravo na ozubené koliesko a Nastavenia

 2. Následne kliknite na kartu Účty a import a nižšie v sekcii Odosielať poštu ako: kliknite na odkaz Pridať ďalšiu e-mailovú adresu

 3. Vyskočí okno, zadajte Vaše meno alebo meno pod ktorým chcete vystupovať a zadajte vašu emailovú adresu, ktorú používate pod svojou doménou a pokračujte na Ďalší krok

 4. Zadajte údaje:

  1. SMTP server

  2. Používateľké meno: vaša e-mailová adresa

  3. Heslo: zadajte vaše heslo

 5. Po pridaní účtu sa ešte objaví kontrolné okno, ktoré Vás vyzve na zadanie potvrdzujúceho kódu

  1. Prihláste sa do Webmailu

  2. Otvorte email, ktorý práve prišiel od Google a skopírujte potvrdzovací kód, ktorý Vám poslali alebo kliknite na overovací odkaz v emaile, vyberte si, čo je pre Vás jednoduchšie

 6. Nastavenie Pri odpovedaní na správu: si vyberte podľa potreby, ale s veľkou pravdepodobnosťou budete chcieť odpovedať z rovnakej adresy, na ktorú Vám email bol doručený, tak označte prvú možnosť:

 7. Kliknite na nastaviť ako východzie nastavenie aby ste z tejto schránky odosielali maily po kliknutí na Vytvoriť nový e-mail

Nastavenia prijímania vo vašom Gmail konte

 1. Na tej istej stránke, kde sme nastavili odosielanie správ (SMTP) kliknite v sekcii Skontrolovať poštu z iných účtov: nižšie na Pridať e-mailový účet

 2. Vyskočí okno, zadajte vašu emailovú adresu

 3. Keď kliknete na Ďalej, na ďalšej stránke s najväčšou pravdepodobnosťou bude vybraná možnosť Importovať poštu z iného účtu (POP3), to nechajte označené a kliknite na Ďalej.

 4. Zadjte údaje:

  1. Používateľké meno: váš e-mail

  2. Heslo: vaše heslo

  3. Server POP

Máte možnosť si ne/vybrať Ponechajte kópiu stiahnutej správy na serveri. Ak nepotrebujete z nejakého vážneho dôvodu uchovávať kópie pôvodných správ, tak neoznačujte toto políčko.

Ak Vám príde email do schránky, Gmail si ju stiahne a pôvodná správa sa odstráni.

Týmto nastavením zabránite tomu, aby sa časom Vaša schránka naplnila na maximum a potom nebude môcť prijímať ďalšie správy.

5. Následne kliknite na Pridať účet a odteraz svoje správy môžete spravovať v Gmaile.

Last updated