Katalóg produktov

Ako funguje katalóg produktov?

Pred pridávaním produktu musíte vedieť:

  • Produkty sa pridávajú do kategórií

  • Jednotlivé kategórie vytvárajú katalóg

Ako funguje katalóg?

  • Ak kliknete na kategóriu, zobrazí sa zoznam produktov. Zoznamy produktov sa vytvárajú automaticky z informácií pri pridávaní produktov.

  • Pridaný produkt sa preto skladá z dvoch častí:

  • Ukážka produktu - zobrazí sa po kliknutí na príslušnú kategóriu. Väčšinou obsahuje také informácie, ktoré pomôžu návštevníkovi vybrať si z produktov v danej kategórie a klikne na vybraný produku.

  • Detail - po kliknutí na vybraný produkt sa zobrazí celý detail produktu so všetkými informáciami (podrobný podpis, obrázky, technické údaje, atď.)

  • Detail produktu sa automaticky vytvorí do navrhnutého vzhľadu

Ako sa spravuje katalóg?

  • Treba vytvoriť kategórie pre produkty

  • Kategórie sa automaticky zobrazia v menu, avšak je potrebné upraviť ich poradie a tým usporiadať.

  • Teraz je možné pridať produkty po jednom a zaradiť do vytvorených kategórií.

Last updated