Zmena nastavení emailov

Zmena nastavení emailov po migrácii na nový server

Ktoré údaje je potrebné zmeniť?

Je potrebné zmeniť nasleodvné údaje vo vašom programe:

  1. adresu servera prichádzajúcej pošty

  2. adresu servera odchádzajúcej pošty

  3. heslo do vášho mailu

Kde nájdete tieto údaje?

Údaje pre nastavenie e-mailov získate z Webpanelu

Ako zmeniť údaje vo vašom programe?

Ukážka nastavenia

Last updated