Uprava blokov

  1. Vyberte Prvky webu

  2. Vyberte Bloky -> Zoznam

  3. Vyhľadajte blok, ktorý chcete upravovať

  4. Kliknite na "konfigurácia" v danom riadku

  5. Upravte blok. Viac o úpravách nájdete v časti "Pridať nový blok"

  6. Po skončení kliknete na "Uložiť blok" na spodku stránky

Last updated