Vymazanie blokov

  1. Vyberte Prvky webu

  2. Vyberte Bloky -> Zoznam

  3. Vyhľadajte blok, ktorý chcete vymazať

  4. Kliknite na "zmazať" v danom riadku

  5. Potvrdte ešte raz

  6. Blok je teraz vymazaný

Last updated