Administrácia

  1. Vyberte Správa obsahu (Content managment) alebo Obsah

  2. Prednastavená položka je stav (staus). Môžete vybrať stav pomocou zoznamu

  3. Následne kliknite na Filter. Teraz sa vyfiltroval obsah, ktorý vyhovuje stavu, ktorý ste si vybrali

  4. Pre ďalšie zúženie obsahu kliknite na typ. Vyberte si typ obsahu pomocou zoznamu

  5. Následne klinite na Obmedziť (refine). Teraz sa vyfiltroval obsah ktorý vyhovuje stavu, ktorý ste si vybrali v bode 4 a typu ktorý ste si vybrali v bode 6

  6. Týmto štýlom môžete filtrovať obsah podľa kritérií, ktoré sú zobrazené v sekcií Zobraziť iba položky kde...

  7. Keď chcete sa vrátiť o jeden krok späť vo fitrovaní klinite na Krok späť(Undo)

  8. Ak chcete filtrovať od začiatku klinite na Reset

Pozor! Ak odídete zo stránky a neskôr sa vrátite, systém si zapamätá stav posleného filtrovania. Pre nové filtrovanie klinite na Reset!

Last updated