Vzdialená pomoc

Požiadakvy, ktoré je nutné riešiť čo najskôr, dokážeme vyriešiť pomocou napojenia sa na váš počítač vzdialene, pomocou programu TeamViewer. Takto budeme vedieť pracovať s vašim počítačom na diaľku a vyriešiť váš problém.

Vzdialenú pomoc je nutné vopred dohodnúť telefonicky

  1. Musíte si stiahnúť krátky program, ktorý sa na váš počítač neinštaluje, len sa spustí: PC - Stiahnuť klientský program Teamviewer pre PC

  2. Nadiktovať nám vaše ID

  3. Nadiktovať nám náhodne vygenerované heslo

  4. Po týchto krokoch sa napojíme na váš počítač

Last updated